За нас

За нас

Основна дейност на фирма Ен Ес Ви Електро ЕООД е изграждане ,поддръжка и ремонт на електроинсталации в жилищни сгради,офис сгради, промишлени и индустриални съоръжения .Изграждане на структурни кабелни системи,заземителни и мълниезащитни инсталации,кабелоносещи системи,Табла НН.Работим според индивидуалните нужди на нашите клиенти,като се стремим да постигнем функционалност и удобство на изградените системи,като се базираме на нашия опит и практика.

Предлагаме безплатен оглед на място и консултация от специалист за постигане на оптимални резултати и качество.